Er worden wekelijks kalveren gehaald bij de melkveehouderijen. Deze kalveren moeten minimaal 14 dagen oud en geregistreerd zijn voordat ze naar de mesterij kunnen. Voor de mesterij geldt ook dat de kalveren niet ouder mogen zijn dan 35 dagen. Deze kalveren worden hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van blank kalfsvlees. De zwaardere zwartbonte stieren worden opgezet om later als starter voor de rosémesterij te worden verkocht.


Fokkalveren
Wij voorzien onze klanten wekelijks van fokkalveren. Deze kalveren worden bij de boeren zelf opgehaald en daarna gesorteerd en afgezet naar de opfokbedrijven. Er wordt altijd gezorgd dat die kalveren exportwaardige lijsten hebben en een goede gezondheidsstatus bezitten.


Starters
Fokkalveren van 12-14 weken oud, de zogenaamde “starters” die afgewend en onthoornd zijn, kunnen we ook leveren. Bij deze starters verzorgen wij prima melklijsten en een goede afstamming. Ook voor starters voor de rosémesterij kunt u bij ons terecht.