Melkkoeien
Wilt u uitbreiden of inkrimpen? Wij kunnen drachtige vaarsen of melkkoeien uit prima veestapels aanbieden. Er is doorlopend vraag en aanbod van melkvee zowel 1e, 2e en 3e soort.


Fokstieren
Ook is er vraag en aanbod van jonge of oudere dekstieren. Deze zijn voorzien van de gewenste gezondheidsstatussen, naast Leptospirose eventueel ook IBR-, BVD-, Salmonellose- en/of Paratuberculose-vrij.


Slachtvee
Wij verhandelen wekelijks slachtrunderen die worden verwerkt bij gerenommeerde slachterijen in Nederland. De slachtrunderen worden zowel in de roes als bij de kilo gekocht. Bij de slachterijen wordt gelet op juiste weging, slachting en correcte uitbetaling.


Vleesvee
Er is doorlopend vraag en aanbod van vleesvee, zowel mannelijk als vrouwelijk, voor fokkerij of mesterij, jong of oud, kortom verschillende rassen en kwaliteiten vinden bij ons hun weg.


Weidekoeien
Wij verhandelen het hele jaar door weidekoeien, zowel IBR-vrij en/of Leptospirose-vrij.


Exportvaarsen
Vaarsen, kort of lang drachtig gaan het gehele jaar door naar verschillende landen, zowel binnen als buiten de EU. Voor jongvee voor de fokkerij kunt u ook bij ons terecht.